help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 juli 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 1995 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, "21" genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, van het koninklijk besluit van 4 mei 1995 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, "Presto" genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en van het koninklijk besluit van 4 mei 1995 betreffende de wijze van uitgifte van de Loterij met biljetten, "Subito" genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/07/1997
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/08/1997
Pagina:19927
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 02/08/1997 tot 01/01/2002