help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel rondschrijven van 23 juni 1978 betreffende de woonerven


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/06/1978
Aard van de akte: Omzendbrief van de Federale overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/06/1978
Pagina:7422
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld

Opgeheven door een of meer overheden: zie «Alle» in de analyse