help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 februari 1989 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 1954 houdende samenschakeling en wijziging der besluiten betreffende de jaarlijkse statistieken der voortbrenging in de nijverheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/02/1989
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/03/1989
Pagina:3931
Advies van de Raad van State 18715
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 13/03/1989 tot 22/08/1996