help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 februari 2022 tot wijziging van de regels betreffende de bijzondere rekenplichtige van de hulpverleningszones en zijn vergoeding


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/02/2022
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/03/2022
Editie:1
Pagina:18952
Advies van de Raad van State 70814
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 19/03/2022 tot ...