help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Bestuursovereenkomst 2006-2008 (tussen de Belgische Staat en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) - Eerste aanpassing "Aanhangsel 2009" van 17 juli 2009


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/07/2009
Aard van de akte: Beheerscontract met de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/02/2010
Editie:2
Pagina:13011
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2009

TT 01/01/2009 - 31/12/2009

Periode van geldigheid van 01/01/2009 tot 31/12/2009
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.


Bijlage bij
Aard Datum    
KB 19/01/2010