help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/07/2017
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/07/2017
Pagina:73530
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
  • 06/08/2021 (Duitse vertaling)
    Art. 1 tot 100, 125 en 126
Advies van de Raad van State 61562
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2017 ("de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt")

Art. 53 tot 55: 01/01/2017
Art. 86: 01/07/2017 voor de rondreizende functies in inspectiediensten

Overgangsbepalingen: art. 118 tot 121

Periode van geldigheid van 01/01/2017 tot ...
Opmerkingen Art. 117, 27°: opheffing van MBFO 17/06/1991 'tot toekenning van een forfaitaire vergoeding wegens verblijfkosten aan zekere personeelsleden van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid': niet geanalyseerd omdat geen spoor van bekendmaking van het opgeheven besluit werd gevonden.