help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2015 houdende wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 en van diverse besluiten wat betreft technische aanpassingen en archeologie en houdende vaststelling van lijst van aangeduide erkende archeologen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/12/2015
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/12/2015
Editie:1
Pagina:77248
Advies van de Raad van State 58357
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 1 tot 10: 01/01/2016
Art. 11: 01/04/2016 (MBVO 25/03/2016, BS 31/03/2016, p. 22037)
Art. 12 tot 43: 01/01/2016
Art. 44: 01/04/2016 (MBVO 25/03/2016, BS 31/03/2016, p. 22037)
Art. 45 tot 47: 01/01/2016
Art. 48: 01/06/2016 (MBVO 25/03/2016, BS 31/03/2016, p. 22036)
Art. 49: 01/01/2016
Art. 50: 01/06/2016 (MBVO 25/03/2016, BS 31/03/2016, p. 22036)
Art. 51: 01/01/2016
Art. 52: 01/06/2016 (MBVO 25/03/2016, BS 31/03/2016, p. 22036)
Art. 53: 01/01/2016
Art. 54: 01/06/2016 (MBVO 25/03/2016, BS 31/03/2016, p. 22036)
Art. 55: 01/01/2016
Art. 56: 01/06/2016 (MBVO 25/03/2016, BS 31/03/2016, p. 22036)
Art. 57 en 58: 01/01/2016
Art. 59 en 60: 01/06/2016 (MBVO 25/03/2016, BS 31/03/2016, p. 22036)
Art. 61: 01/01/2016
Art. 62: 01/06/2016 (MBVO 25/03/2016, BS 31/03/2016, p. 22036)
Art. 63: 01/04/2016 (MBVO 25/03/2016, BS 31/03/2016, p. 22037)
Art. 64 en 65: 01/01/2016
Art. 66: 01/04/2016 (MBVO 25/03/2016, BS 31/03/2016, p. 22037)
Art. 67 tot 69: 01/01/2016

Overgangsbepalingen: art. 67


Periode van geldigheid van 01/01/2016 tot ...
Opmerkingen Art. 66, 3°: geen analyse omdat geen spoor van de bekendmaking van de opgeheven omzendbrief is gevonden.