help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 januari 1992 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 november 1984 betreffende de eerste verzameling van informatiegegevens en betreffende de vergoedingen die aan de lokale overheden worden toegekend voor het doorgeven van de informatiegegevens aan het Rijksregister van de natuurlijke personen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/01/1992
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/03/1992
Pagina:5698
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1993