help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 januari 1979 houdende vaststelling van het gewestplan Verviers-Eupen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/01/1979
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 23/06/1979
Pagina:7223
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 15de dag na bekendmaking (W 29/03/1962, art. 10 en 13)

Periode van geldigheid van 08/07/1979 tot ...
Opmerkingen Cet acte dans Wallex: http://wallex.wallonie.be/index.php?doc=1325