help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

NIEUW OPSCHRIFT
[Besluit van de Vlaamse regering van 29 mei 1991 tot vaststelling van het presentiegelden en de vergoedingen van de voorzitters, de gemeenschapscommissarissen, de leden van de raad van bestuur en de praktijkcommissie van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen]
Besluit van de Vlaamse regering van 29 mei 1991 tot vaststelling van het presentiegelden en de vergoedingen van de voorzitters, de gemeenschapscommissarissen, de leden van de raad van bestuur en de praktijkcommissie van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 29/05/1991
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 15/08/1991
Page:17789
Avis du Conseil d'Etat D
Entrée en vigueur / Effet 29/05/1991