help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 20 oktober 2015 tot wijziging van de Spoorcodex


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/10/2015
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/10/2015
Pagina:66240
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State 58029
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 3, 4, 5 en 8: 01/01/2016

Periode van geldigheid van 08/11/2015 tot ...