help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 11 april 2012 waarbij de toelating wordt verleend aan de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC 124) ressorteren en waarvan de gewone activiteit bestaat in het uitvoeren van baggerwerken, om sommige jeugdige werknemers ’s nachts tewerk te stellen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/04/2012
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/04/2012
Editie:2
Pagina:25307
Advies van de Raad van State 50906
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 05/05/2012 tot ...