help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit (lees: besluit van leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie) van 15 september 1994 houdende de samenstelling en werking van de Coördinerende Stuurgroep met betrekking tot het druggebruik in Brussel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/09/1994
Aard van de akte: Besluit van leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/10/1994
Pagina:25909
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 12/10/1994 tot 30/04/1998
Opmerkingen 1) Het besluit werd door leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie getroffen. Derhalve is de benaming "ministerieel besluit" onjuist.

2) Art. 3: niet geanalyseerd wegens zijn individuele draagwijdte.