help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

Numéro



Vous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Raad van Bestuur (van Waterwegen en Zeekanaal NV extern verzelfstandigd agentschap van publiek recht) van 13 januari 2010 betreffende de wijziging van het besluit van de Raad van Bestuur (van 13 september 2006) betreffende de delegatie van bevoegdheden


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 13/01/2010
Nature de l'acte: Arrêté: autre
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 26/01/2010
Page:3327
  • 23/07/2014 (Communication)
    Gecoördineerde versie (BS 23/07/2014)
  • 01/07/2014 (Communication)
    Gecoördineerde versie (BS 01/07/2014)
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 13/01/2010

Période de vigueur du 13/01/2010 au ...
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Opschrift: de woorden "(van Waterwegen en Zeekanaal NV extern verzelfstandigd agentschap van publiek recht)" en "(van 13 september 2006)" werden toegevoegd om de opzoekingen in de databank te vergemakkelijken.