help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 juni 2019 tot wijziging van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de textielnijverheid en van het Paritair Comité voor de landbouw en tot opheffing van het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/06/2019
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/07/2019
Pagina:69405
Advies van de Raad van State 66205
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/2019

Periode van geldigheid van 01/07/2019 tot ...
Opmerkingen Art. 5: niet geanalyseerd omdat het gewijzigde besluit niet in de databank werd opgenomen.