help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 18371 van 11 juli 1977

"Vernietigd zijn de vier koninklijke besluiten van 19 oktober 1973 waarbij onderscheidenlijk voor de gemeenten Moelingen, 's Gravenvoeren, Sint-Martens-Voeren en Teuven toepassing wordt gemaakt van het koninklijk besluit van 10 mei 1973 tot wijziging van het koninklijk besliut van 14 maart 1960 houdende toepassing van artikel 4 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/07/1977
Nummer: 18371
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 19/10/1977
Pagina:12677
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum waarop de vernietigde akten met terugwerkende kracht uitwerking hadden: 01/09/1973

Periode van geldigheid van 01/09/1973 tot ...