help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 13 mei 2009 houdende instemming met volgende Internationale Akten:
- Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap,
- Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, aangenomen te New York op 13 december 2006


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/05/2009
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/07/2009
Pagina:50169
Advies van de Raad van State 45174
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 01/08/2009 tot ...