help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif à l’octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/01/2009
Aard van de akte: Arrêté du Gouvernement wallon
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/02/2009
Pagina:16239
Advies van de Raad van State 45644
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/12/2008

Periode van geldigheid van 01/12/2008 tot ...
Opmerkingen Acte relatif à des matières transférées par la Communauté française; applicable uniquement en région de langue française.