help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Decreet van 16 februari 2007 houdende wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, met het oog op het toelaten van bijstand door vertrouwenspersonen van O.C.M.W.-raadsleden met een handicap bij de uitoefening van hun mandaat


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 16/02/2007
Nature de l'acte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 27/03/2007
Page:16711
Avis du Conseil d'Etat V
Entrée en vigueur / Effet 01/01/2007

Période de vigueur du 01/01/2007 au 01/07/2009