help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 9 april 1955 tot regeling van de toekenning, door de gemeenten, van weddebijslagen voor het onderwijzend personeel van de lagere scholen en van de bewaarscholen en van hun financiering


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/04/1955
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/04/1955
Pagina:2500
Advies van de Raad van State 4665