help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Exekutive der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 20. November 1991 zur Festlegung des Programms und der Moralitäten für die Organisation der Prüfungen über die Befähigung zum Amt des Inspektors in der Unterstufe des Gemeinschaftssekundarunterrichts, in der Oberstuffe des Gemeinschaftssekundarunterrichts, unr im nichuniversitären Gemeinscahftshochschulunterricht, die von der Deutschsprachigen Gemeinschaft organisiert werden

Besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 20 november 1991 tot vaststelling van het programma en bekwaamheidsexamens voor het ambt van inspecteur in het lager secundair gemeenschaponderwijs, in het hoger secundair gemeenschapsonderwijs en in het niet-universitair hoger gemeenschapsonderwijs georganiseerd door de Duitstalige Gemeenschap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/11/1991
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/02/1992
Pagina:2646
Advies van de Raad van State 21193
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking