help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 maart 1991 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1980 betreffende de handel en etikettering van toevoegsels


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/03/1991
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/11/1991
Pagina:26663
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Opmerkingen Texte remplace MB 29/06/1991
Tekst vervangt BS 29/06/1991