help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung (man lese: Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 7. April 2004 Zur Festlegung der Kriterien für die Begutachtung von Anträgen im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit

Besluit van de Regering (lees: Regering van de Duitstalige Gemeenschap) van 7 april 2004 houdende vastlegging van de criteria voor het uitbrengen van een advies m.b.t. de aanvragen inzake ontwikkelingssamenwerking


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/04/2004
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/06/2005
Pagina:25742
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van ondertekening

Periode van geldigheid van 07/04/2004 tot 31/03/2008