help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Omzendbrief van 17 december 2018 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector. - Referentiejaar 2018


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/12/2018
Aard van de akte: Omzendbrief van de Federale overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/01/2019
Pagina:688
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: datum is niet vermeld

Uitwerking: referentiejaar 2018: 01/01/2018

TT: 31/12/2019 kan worden beschouwd als de uiterste datum van buitenwerkingtreding.


Periode van geldigheid van 01/01/2018 tot 31/12/2019