help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 september 2012 tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant (PSC 102.04)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/09/2012
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/09/2012
Pagina:58913
Advies van de Raad van State 51579
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Overgangsbepalingen: art. 3

Periode van geldigheid van 25/09/2012 tot ...
Opmerkingen 1) Dit besluit behoort tot de categorie van de koninklijke besluiten tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder een bepaald paritair (sub)comité ressorteren. De besluiten van deze categorie worden enkel in de databank opgenomen als het ontwerp ervan aan het advies van de Raad van State werd voorgelegd.

2) Art. 4: niet geanalyseerd omdat het opgeheven besluit niet in de databank werd opgenomen.