help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 22 februari 2006 tot wijziging van het KB/WIB 92 betreffende de PC-privé-plannen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/02/2006
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/03/2006
Editie:2
Pagina:12775
Advies van de Raad van State 39295
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2006 ("vanaf aanslagjaar 2007")

Periode van geldigheid van 01/01/2006 tot ...