help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Decreet van 27 juni 2008 houdende instemming met het Protocol tot wijziging (wijzigingen aan de Conventie voor het Europees Centrum voor Weersvoorspellingen op Middellange Termijn, en aan het Protocol over de voorrechten en immuniteiten van het Europees Centrum voor Weersvoorspellingen op Middellange Termijn, ondertekend in Brussel op 11 oktober 1973), aangenomen op 22 april 2005


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 27/06/2008
Nature de l'acte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 22/08/2008
Page:44189
Avis du Conseil d'Etat 43955
Entrée en vigueur / Effet 10de dag na bekendmaking

Période de vigueur du 01/09/2008 au ...