help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 16 augustus 1968 houdende de begroting van het Ministerie van Cultuur voor het begrotingsjaar 1968


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/08/1968
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/10/1968
Pagina:10172
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking

Uitwerking van de begrotingsbepalingen: begrotingsjaar 1968: 01/01/1968 - 31/12/1968

TT: alleen wat de begrotingsbepalingen betreft


Periode van geldigheid van 01/01/1968 tot ...
Opmerkingen Deze wet bevat niet alleen begrotingsbepalingen, maar ook normatieve bepalingen (zie art. 14).