help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Regent van 14 december 1949 tot verhoging van de aanvullende toelagen, verleend bij het besluit van de Regent van 23 mei 1949 aan sommige gerechtigden op de voordelen der wet van 24 juli 1927 betreffende de schadeloosstelling in zake beroepsziekten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/12/1949
Aard van de akte: Besluit van de Regent
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/12/1949
Pagina:11162
Advies van de Raad van State 762