help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Regent van 24 juni 1949 houdende wijziging van het besluit van de Regent van 27 april 1945 tot regeling van de toestand van de personeelsleden van de Staat die, wegens wettige met de oorlog verband houdende redenen, hun ambt hebben onderbroken, en tot regeling van de toestand van de rechthebbenden die wegens het feit van de oorlog overleden of nog niet in het land teruggekeerd zijn


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/06/1949
Aard van de akte: Besluit van de Regent
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/07/1949
Pagina:6840
Advies van de Raad van State 339