help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 6 oktober 2005 houdende instemming met de volgende Internationale Akten :
1° Scheldeverdrag;
2° Maasverdrag, gedaan te Gent op 3 december 2002


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/10/2005
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/11/2005
Editie:3
Pagina:49688
Advies van de Raad van State 38209
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 28/11/2005 tot ...
Opmerkingen Addendum zie rechtzetting BS 20/11/2006