help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van het Arbitragehof nr. 65/2003 van 14 mei 2003

"- vernietigt artikel 4, tweede lid, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/05/2003
Nummer: 65/2003
Aard van de akte: Arrest van het Grondwettelijk Hof
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 10/06/2003
Pagina:31228
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10/11/2001

Periode van geldigheid van 10/11/2001 tot ...