help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 16 februari 1990 tot toekenning van een toelage aan de ambtenaren van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering die tijdens de diensturen instaan voor de betalingen per kas


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/02/1990
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/03/1990
Pagina:5575
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/1973