help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 november 2001 houdende de bijzondere bepalingen bij de overplaatsing van sommige statutaire personeelsleden van de voormalige Dienst voor Regeling der Binnenvaart naar het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/11/2001
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/02/2002
Pagina:3463
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2000