help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van het Verenigd College van 6 mei 1999 tot wijziging van het geldelijk statuut en de loopbaan van de secretaris-ontvanger van de Studiebeursstichting van Brabant


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/05/1999
Aard van de akte: Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/05/2003
Editie:2
Pagina:27947
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1996, voorzover de gewone inkomsten van de Stichtingen zulks mogelijk maken

Periode van geldigheid van 01/01/1996 tot ...