help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 mei 1981 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 1971 tot vaststelling van het statuut en de personeelsformatie van de Dienst voor Nijverheidsbevordering


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/05/1981
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/05/1981
Pagina:6545
Advies van de Raad van State U - D
Periode van geldigheid van ... tot 01/04/1984