help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 21 maart 1980 tot vaststelling, voor het jaar 1980, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/03/1980
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/04/1980
Pagina:5137
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

TT

Periode van geldigheid van 01/01/1980 tot 31/12/1980
Opmerkingen Behalve het voorliggend besluit dat als voorbeeld werd opgenomen, tenzij ze voor advies aan de Raad van State werden voorgelegd, bevat de databank geen koninklijke besluiten tot vaststelling, voor een bepaald jaar, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers (uitvoeringsbesluiten van artikelen 15, eerste lid, art. 16 van de wet van 28 juni 1966 en van art. 10 van de wet van 30 juni 1967).