help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 11 december 1979 waarbij de inwerkingtreding van het ministerieel besluit van 6 februari 1979 betreffende de reglementering van het verhuren van films bestemd voor commerciële vertoning, enerzijds, en het ministerieel besluit van 6 februari 1979 betreffende de controle op de door de bioscoopondernemers geïnde ontvangsten, anderzijds, wordt uitgesteld


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/12/1979
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/12/1979
Pagina:14471
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 04/01/1980 (bepaling betreffende de datum van inwerkingtreding ingetrokken)

Periode van geldigheid van 25/12/1979 tot ...