help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 13 maart 1980 tot aanvulling van het koninklijk besluit van 3 februari 1976 houdende de voorwaarden onder dewelke de prijzen en subsidies, toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars, van inkomstenbelastingen kunnen worden vrijgesteld en houdende erkenning van de instellingen die dergelijke prijzen en subsidies betalen of toekennen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/03/1980
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/04/1980
Pagina:5079
Advies van de Raad van State U - D
Periode van geldigheid van ... tot 28/01/1989