help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 22 december 2005 houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2005


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/12/2005
Aard van de akte: Ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/01/2006
Pagina:98
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 22/12/2005

Periode van geldigheid van 22/12/2005 tot 31/12/2005
Opmerkingen De datum van 24/11/2005 vermeld onder het bepalend gedeelte van de akte als datum van bekrachtiging is verkeerd want het ontwerp van ordonnantie werd pas gestemd op 16/12/2005.