help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 30 november 1994 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 1966 houdende werking van de taalinspectie inzake onderwijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/11/1994
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/01/1995
Pagina:468
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van de bekendmaking

Periode van geldigheid van 11/01/1995 tot 29/07/1997