help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Protocol van 31 maart 1992 tot regeling van de onderscheiden vormen van medewerking tussen de Regering en de Executieven


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/03/1992
Aard van de akte: Samenwerkingsakkoord in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/06/1992
Pagina:14225
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 31/03/1992

Opmerkingen Gelet op zijn inhoud kan deze akte als samenwerkingsakkoord aangeduid worden.
Vu son contenu, cet acte peut être qualifié d'accord de coopération.