help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 3 juni 1999 tot vaststelling van de wijze van financiering van de onderzoekprogramma's en -acties in de federale wetenschappelijke instellingen die onderworpen zijn aan het gezag van de Minister van Wetenschapsbeleid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/06/1999
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/09/1999
Editie:1
Pagina:36056
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2000

Overgangsbepaling bij de buitenwerkingtreding: MBFO 31/03/2009, art. 18 : "De acties die aan de gang zijn op het ogenblik van de (buitenwerkingtreding) van dit besluit blijven onderworpen aan de regels die vóór die datum van toepassing waren."

Periode van geldigheid van 01/01/2000 tot 31/12/2008