help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 29 september 1992 tot vaststelling, voor de jaren 1989 en 1990 voor het procentueel aandeel van ieder trimester in het globaal budget van financiële middelen, in uitvoering van artikel 34undecies bis, § 4 van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/09/1992
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/10/1992
Editie:1
Pagina:21749
Advies van de Raad van State 21785
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/1989

TT 1989 - 1990

Periode van geldigheid van 01/04/1989 tot ...