help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 29 december 1953 - Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Goedkeuring van de oprichting van deze maatschappij - Verlenen van de concessies - Aanwijzing van de leden van de eerste raad van beheer en van het eerste college van commissarissen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/12/1953
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/12/1953
Pagina:8269
Advies van de Raad van State U - D