help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Regent van 5 januari 1950 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de candidaten in de wetenschappen (groep biologische wetenschappen) de graad van candidaat in de wetenschappen (groep aardkundige en delfstofkundige wetenschappen) kunnen verkrijgen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/01/1950
Aard van de akte: Besluit van de Regent
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/02/1950
Pagina:1085
Advies van de Raad van State 662