help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 21 juli 2016 tot uitvoering van artikel 278, vijfde lid van de programmawet (I) van 24 december 2002


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/07/2016
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/08/2016
Editie:2
Pagina:52551
Advies van de Raad van State 58469
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 29/08/2016 tot ...