help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 19 april 1983 tot goedkeuring van het besluit van de Bankcommissie van 2 februari 1983 waarbij het reglement van 25 juli 1978 betreffende het eigen vermogen van de privé spaarkassen toepasselijk wordt, verklaard op de ondernemingen onderworpen aan hoofdstuk I van de wet van 10 juni 1964 op het openbaar aantrekken van spaargelden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/04/1983
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/05/1983
Pagina:5693
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking