help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 21 december 1964 tot vaststelling van de regels volgens welke de nuttige ervaring, bedoeld bij artikel 2 van het koninklijk besluit van 14 december 1962 tot vaststelling van de titels en de nuttige ervaring vereist van het bestuurs- en onderwijzend personeel alsmede van het onderwijzend hulppersoneel van de rijksinrichtingen voor technisch onderwijs, wordt bewezen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/12/1964
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/02/1965
Pagina:1271
Advies van de Raad van State --