help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 16 juni 1970 waarbij de bevoegdheid van de onderscheiden provinciën wordt bepaald inzake het uitvoeren van ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken aan de waterlopen of gedeelten van de tweede categorie die de grens tussen twee provinciën vormen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/06/1970
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/06/1970
Pagina:7007
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 10/07/1970 tot ...